Czwartek, 22.03.2018
golf

Rodzaje ubezpieczeń

piłka do golfa

Twój wypoczynek

Drogi Studencie !

Masz wypadek na rowerze, łamiesz nogę - po zakończeniu leczenia towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci należne odszkodowanie za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jeśli przydarzy Ci się gorsze zdarzenie, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje w części koszty nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych, a także niezbędnych operacji plastycznych. Jeśli przydarzy Ci się coś złego na imprezie, na wycieczce na uczelni - po zakończeniu leczenia związanego z niebezpiecznym wypadkiem dostaniesz należne odszkodowanie.

Oferta dotyczy wszystkich studentów dziennych, wieczorowych, zaocznych, doktoranckich

Ubezpieczone są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE:

ZAKRES PODSTAWOWY

  • na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez, środków ochronnych i pomocniczych,
  • zwrot kosztów operacji kosmetycznych.

ZAKRES DODATKOWY

  • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku na terenie RP,
  • dzienne świadczenie szpitalne,
  • zwrot kosztów aktywizacji zawodowej,
  • zasiłek dzienny z tytułu trwałej niezdolności do nauki lub pracy.

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń - OWU

W prawym menu w plikach pdf przedstawione są Ogólne Warunki Ubezpieczeń dla każdego Towarzystwa z danego zakresu ubezpieczeń, które uprzednio wybrałeś z lewego menu. Po kliknięciu na nazwę Towarzystwa lub ikonę wyświetli się wybrane OWU w programie Adobe Acrobat