Cigna Stu

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. W 2006 roku Spółka wypracowała rekordowy zysk: 26,7 mln PLN przy 475,2 mln PLN składki przypisanej brutto i zajęła 6. miejsce wśród polskich towarzystw oferujących klientom ochronę w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

W 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych. Spółki należące do VIG zatrudniają 17.000 pracowników, którzy dbają o poczucie bezpieczeństwa 17 milionów klientów w 17 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza potwierdzona została przez agencję Standard & Poor’s, która przyznała Grupie ocenę A+.

Spółka osiągnęła w 2006 roku najwyższą – 126% - dynamikę wzrostu składki spośród pierwszych 10 spółek ubezpieczeń majątkowych w Polsce. W tym samym czasie średnia rynkowa wyniosła 105%.

Oferta Towarzystwa ma charakter uniwersalny i skierowana jest do wielu różnych grup klientów. Niemniej jednak Spółka jest uznanym specjalistą w tworzeniu produktów ubezpieczeniowych dla:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU to: