Macif

MACIF Życie TUW otrzymało zezwolenie Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2003 roku na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i reasekuracyjnej w Polsce w zakresie działu I - ubezpieczeń na Życie. Działalność operacyjna MACIF Życie TUW rozpoczęła się 16 grudnia 2004 roku, gdy zostały sprzedane pierwsze polisy ubezpieczeniowe.

MACIF Życie TUW oferuje proste, jasne i przejrzyste produkty ubezpieczenia na życie, w przystępnej cenie, gdyż w sposób logiczny, wynikający z formy działalności, nakierowane jest na ubezpieczonego.

Rozwiązania proponowane przez MACIF Życie TUW stanowią nowe spojrzenie na ubezpieczenia na życie: ubezpieczeni Członkowie znają dokładnie warunki swoich umów oraz wysokość i strukturę kosztów oraz posiadają w każdej chwili i bez dodatkowych opłat możliwość dostosowywania zawartej umowy do nowej sytuacji. Nasze produkty znajdują zastosowanie w dowolnym okresie życia naszych Członków, stanowiąc idealne rozwiązanie na zabezpieczenie przyszłości rodziny, przygotowanie dodatkowej emerytury, ubezpieczenie kredytów, a - w przypadku przedsiębiorstw i instytucji - ubezpieczenie pracowników oraz produkty oszczędnościowo-emerytalne.

Oferta MACIF Życie TUW jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, stanowiąc skuteczne rozwiązanie na każdą potrzebę z zakresu ubezpieczeń na życie i produktów oszczędnościowo-emerytalnych.

Założycielami MACIF Życie TUW jest GRUPA MACIF, jedno z najbardziej liczących się towarzystw ubezpieczeniowych na rynku europejskim i zarazem największy ubezpieczyciel francuskich rodzin oraz jej filia - spółka MUTAVIE, towarzystwo ubezpieczeń na życie, proponujące produkty o charakterze oszczędnościowym. Towarzystwo MACIF powstało w 1960 z inicjatywy 300 osób, przedsiębiorców z branży handlu i przemysłu, jako alternatywa dla oferty komercyjnych zakładów ubezpieczeń. Na początku Członkami Towarzystwa byli sami przedsiębiorcy, a następnie pracownicy ich zakładów pracy. Otwarcie na inne grupy zawodowe nastąpiło w roku 1986. Obecnie MACIF skupia 4,7 miliona Członków i ubezpiecza ponad 10 milionów osób. Jest największym ubezpieczycielem komunikacyjnym i mieszkań we Francji. MACIF jest członkiem organizacji grupujących światowe (ICMIF) i europejskie (ACME, EURESA) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Poza granicami Francji, MACIF prowadzi, jako udziałowiec, działalność w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. MACIF współpracuje też z firmami ubezpieczeniowymi z Belgii, Włoch, Szwecji, Niemiec, Austrii i Kanady. MUTAVIE, spółka- córka grupy MACIF, została założona w 1979 roku przez kilka towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, które pragnęły zaproponować swoim Członkom produkty ubezpieczenia na życie łączące bezpieczeństwo, efektywność i wysoką jakość obsługi. MUTAVIE ubezpiecza obecnie ponad 760 000 osób, a składka zainkasowana w 2006 roku przekroczyła 10,8 miliarda euro.

Produkty Towarzystwa były wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami przyznanymi przez organizacje konsumenckie, za ich przejrzystość i elastyczność.