Ogólne Warunki Ubezpieczenia – to dokument szczegółowo określający zakres, przedmiot, okres ubezpieczenia.

Przed zakupem zapoznaj się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia każdorazowo załączonymi do oferowanego rodzaju ubezpieczenia.
Znajdziesz je w prawym menu przy czytaniu opisu ubezpieczenia oraz w formie linka umieszczonego w tabeli porównawczej ofert.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają postać plików w formacie .pdf dotyczących każdego z Towarzystw Ubezpieczeniowych oferujących produkt w poszukiwanym przez Ciebie zakresie. Pliki te można odczytać za pomocą programu Adobe Acrobat.